Är trovärdighet medfödd?

I fredags gjorde jag min sista arbetsdag som VD för flygplatsen.  Den 21 mars 2011 klev jag över tröskeln för att arbeta på halvtid. Sedan övergick jag till heltid den 1 augusti. Nu 6 år och en vecka senare är den epoken i livet slut. När någon period i livet håller på att ta slut är det lätt hänt att börja fundera hur det gått. Men det får naturligtvis andra avgöra och ha synpunkter på. Jag har i alla fall försökt att med positiv framtoning hålla mig till sanningen och därmed ge underlag till andra att tro på det jag sagt.

Trovärdighet är något som gagnar allas verksamhet. Trovärdighet är något som byggs upp genom ditt eget agerande. Om du vänder kappan efter vinden och ger uttryck för det idag så populära uttrycket ”alternativa fakta” så kan du inte förvänta dig att folk ska lita på det du säger. Du blir inte trovärdig. Trump brukar framhållas i detta sammanhang och jag skulle vilja inkludera Alice Bah Kuhnke också. Jag skrev i förra bloggen en retorisk fråga om någon var förvånad över att Alice Bah drog till med något som hon inte visste eller bara önskade sig. Det finns naturligtvis en bakgrund med ett sådant uttalande. Annars blir ju inte jag heller trovärdig.

Bakgrunden till att jag inte förvånades över Alice ”alternativa fakta” är en radiointervju som hon gav när hon fortfarande agerade i Småland. Hon berättade då att hon som ung ville ha jobb på ett mediebolag, om det var Sveriges Radio, TV eller Jönköpings-Posten kommer jag inte ihåg. Hur som helst fick hon då frågan om hon hade körkort eftersom det var en förutsättning för arbetet. Hon skulle ju ut i hela sändnings-/läsarområdet och göra intervjuer. Alice säger då i den lockande situationen att hon har körkort, fast hon inte har det! En klockren ”alternativ fakta”. Sedan den intervjun har jag väldigt svårt att veta om jag ska tro på vad hon säger. Och jag blev således inte förvånad när det befanns att Umeå var ytterligare en alternativ sanning som hon tog till när hon i en pressad situation önskade att hon kunde peka på något bra.

När hon blev utnämnd till minister så föreställde jag mig att hon hade mognat och lärt sig att skilja på sanning och sannolikt som Tage Danielsson uttryckte det. Men nu vet jag!

Sten Norinder

Jag har en brokig bakgrund från processindustri över bank i Frankrike och Sverige till reklambyrå, dagstidning, eget företag, kommunens näringslivsavdelning och Destination Jönköping till JKG Airport. Jag har jobbat på styrelsenivå i ett antal företag och organisationer och är idag bl a ledamot i ett företag som är noterat på First North.