Årets gymnasieval är här

Nu är det dags för ett nytt gymnasieval, och innan den 10 februari måste alla ansökningar inför hösten ha lämnats in. Men många tycker det är svårt att veta vad de ska välja, det finns en uppsjö av olika program, inriktningar och skolor, vilket gör att många tycker det är svårt att veta vad de vill välja för program och skola.  

Jag har pratat med studie- och yrkesvägledaren Jeanette Green på Per Brahegymnasiet, för att få hennes syn på valet, och även få lite tips, som kan vara bra att ha i åtanke när man gör sitt val.

– Jag tycker det är viktigt att försöka att tänka lite mer i nuet, man ska välja det program och skola som man tror passar än här och nu.

Hon förklarade vikten i att välja för sig själv, och ta det program och inriktning som man själv tror passar än. Det är svårt att som 15- eller 16-åring precis veta vad man vill arbeta med eller göra i framtiden, och därför anser Jeanette att det är viktigare att man väljer program utifrån de intressen man har just nu. Jeanette förklarade även hur viktigt hon tyckte det var att verkligen välja utifrån vad man själv vill göra, och inte låta föräldrar och vänner styra ens val allt för mycket. Väljer man inte utifrån ens egna intressen och vilja blir gymnasietiden kanske inte lika rolig som den kan vara.

Jag talade även med många elever på både Per Brahegymnasiet, och Erik Dahlbergsgymnasiet. Alla jag pratade med höll med Jeanettes idé om hur viktigt det var att välja utifrån sin egen vilja. En utav de jag pratade med, var 16-åriga Clara Svensson, som går första året på samhällsvetenskapsprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet. Hon berättade hur hon var mycket osäker när hon skulle göra sitt gymnasieval, men att hon nu i efterhand är mycket nöjd med sitt beslut om program och skola.

– Det var svårt att veta vad man skulle välja för program, jag gick mycket efter vilka mina favoritämnen under grundskolan var. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, och gillar att skriva, och därför valde jag att gå samhällsprogrammet. Man lägger mycket tid både i och på skolan, så att vara intresserad av själva programmet tycker jag är jätteviktigt!

När jag frågade de olika eleverna om tips till de personer som ännu inte har någon aning om vad de vill välja för program, svarade flera att de hade fått den bästa hjälpen av studie- och yrkesvägledarna som finns på skolan. De kan besvara de frågor man har angående gymnasiet, men de kan även hjälpa till att ta fram program och inriktningar utifrån ens intresse och ambitioner. Flera berättade även hade till och med hade fått chansen att hälsa på en vanlig skoldag på de olika gymnasieskolorna, genom att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare. De berättade även om olika öppet hus som gymnasieskolorna anordnar varje år. På dessa öppna hus finns de elever och lärare som arbetar på skolan tillgängliga för att besvara frågor, och visar hur de arbetar på skolan.

Tips inför ditt gymnasieval:

  • Låt inte andra påverka ditt val allt för mycket
  • Välj program utifrån vad du är intresserad av för ämnen
  • Prata med din studie- och yrkesvägledare
  • Besök skolorna du är intresserad av
  • Gör gymnasieval-tester online


Elise Svensson

Newbs

Newbs är en nyhetskanal av ungdomar, för ungdomar. Vi är ett antal ungdomar från Per Brahegymnasiet som går sista året på Samhällsprogrammet med inriktning media.