S-märkt

Första maj i Jönköping!

Årets Första maj-firanden i Jönköpings kommun fortsätter vara stort och brett!

Firandet inleds i Norrahammar redan klockan 09.30 med samling på Slätten. Nytt för i år på firandet i Norrahammar är att SSU leder firandet och utställning med alster av konstnärinnan Li Kioko Persson, visade av hennes dotter Ingeli Aalto.
Sedan följer manifestation i Huskvarna med start klockan 11.00 på Alf Henriksons plats, med utdelning av kulturstipendium och musik med Anders Fennsjö.
Dagen avslutas sedan i Jönköping, där firandet på Hovrättstorget drar igång redan klockan 13.00. På Hovrättstorget händer massor, här kan du lyssna på poetry slam med SM-finalisten Carolina Salahova, musik med Alec Björedal eller fynda massor av saker i vår stora loppis! Det finns även hoppborg för de minsta, massor av organisationer som visar upp sin verksamhet och ett stort cafétält!
Huvudtalare i Jönköping är utrikesminister Margot Wallström.
Huvudtalare i Norrahammar är Andrea Törnestam, SSU:s förbundssekreterare.
Huvudtalare i Huskvarna är Henrik Andersson, 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

SSU & S-Kvinnor: Kvinnoförtrycket finns i Jönköpings län

Den 8 mars är en dag som betyder extra mycket för oss socialdemokrater. Det är internationella kvinnodagen och vi tänker tillbaka på alla de segrar som vi vunnit men blickar också framåt mot alla vi har kvar att vinna. Vi tackar alla kvinnor som kämpat före oss, för våra rättigheter. För rösträtten, för rätten att göra abort, för rätten till utbildning. Vi tackar också för alla de socialdemokratiska reformer som gjort verklig skillnad i våra och andra kvinnors liv så som dagis, barnbidraget och föräldraförsäkringen.

Vi är oroliga, för hur mycket vi än önskar att vi bara behövde kämpa för fler feministiska reformer för ökad jämställdhet så kan vi inte göra det. Inte utan att också ständigt försvara våra grundläggande rättigheter som just nu är under attack. Vi blir oroliga när Donald Trump i USA inskränker på aborträtten i USA. När kvinnomisshandel legaliseras i Ryssland.

I sådana här behövs Sveriges socialdemokratiska regering mer än någonsin. Så här långt in i mandatperioden ser vi att regeringen inte bara kallar sig för feministisk, utan också lever upp till innebörden av ordet. Det syns i statsminister Stefan Löfvens engagemang i FN:s jämställdhetsprojekt He for She. Det syns i Margot Wallströms utrikespolitiska fokus som riktar sig just mot kvinnors utsatthet. Det syns inte minst i de politiska reformer som nu blir verklighet. Föräldraförsäkringens tredje pappamånad, en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning och mer pengar till kvinnojourer är bara några exempel.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder och att vår socialdemokratiskt ledda regering sätter feministiska frågor högt upp på dagordningen måste mycket mer göras. Kvinnoförtrycket finns inte bara i vår omvärld utan också här i Sverige och i Jönköpings län. Fortfarande lönediskrimineras kvinnor på arbetsmarknaden. Fortfarande tvingas kvinnor jobba deltid inom offentlig sektor. Fortfarande sliter kvinnor ut sina kroppar innan pensionsålder inom välfärden. Fortfarande utsätts kvinnor för våld i nära relationer i högre utsträckning än män.

Så låt oss alla på en dag som 8 mars inte bara minnas alla som kämpat för våra rättigheter innan oss. Låt oss också lova varandra att aldrig ta dessa rättigheter för givet. Och låt oss inte minst föra den feministiska kampen vidare för en jämställd framtid.

 

Anna Franzén, ordförande SSU Jönköpings län
Maria Hörnsten, ordförande S-kvinnor Jönköping

Henrik Andersson: Bryr vi oss om hur flickorna mår?

Enligt skolverket är de somatiska och psykiska besvären hos ungdomar idag mer än dubbelt så vanliga som under 1980-talet. Över en majoritet av flickorna i 15-årsålder uppger att de haft minst två somatiska eller psykiska besvär i veckan de senaste sex månaderna. Undersökningen Ung livsstil frågade Jönköping kommuns ungdomar hur de har det på sin fritid. Från årskurs 4 hela vägen upp till gymnasiet är det färre flickor än pojkar som svarar att de har det bra. Det är tydligt att flickorna mår sämre än pojkarna. Det är allvarligt.

Med den kunskapen är det rimligt att se över vad kommunerna gör för att stärka ungdomars hälsa.

Två avgörande arenor är såklart skolan och hemmet. Men en annan ingrediens är också fritidsaktiviteter och däribland fritidsgårdarna. Här ska ungdomar kunna samtala med vuxna, hitta meningsfulla aktiviteter och skapa värden utifrån egna intressen. Hur ser då besöksstatistiken ut? Två tredjedelar av besökarna är pojkar. Fritidsgårdarna är alltså främst ett stöd för pojkar, trots att flickorna mår sämre. Är detta rimligt? Varför besöker inte flickorna kommunens fritidsgårdar i samma omfattning som pojkar? Vart tar de vägen istället? Det är frågor som alla politiker borde ställa sig för att effektivt anpassa verksamheten till att i större omfattning jämnt gynna pojkar och flickor.

Undersökningen Ung livsstil visar att det som får kommunens flickor att må bra på deras fritid är vänner, familj och idrottsföreningar. Aktiviteter för att stärka flickornas hälsa borde ju rimligen därför inriktas på att stärka verksamheter som involverar vänner, familj och föreningsliv. Idag är fritidsgårdarna snarare skapade efter pojkarnas svar där kompisar, ta det lugnt och data/tv-spel kommer långt före familj bland svaren.

Vi tror att fritidsgårdarna kan bli en lika naturlig plats för flickor som för pojkar. Men aktiviteter, miljö och bemötande måste tillgodose också flickornas preferenser och önskemål – i samma omfattning som pojkarnas. Personalen har kompetens och vilja att verka i den här riktningen, det har de redan visat – men det behövs ett tydligare politisk mandat för att på riktigt visa vägen.

Underlaget för att ta kloka åtgärder för att skapa jämställda möjligheter för de ungdomar som mår dåligt finns. Att inte agera efter det underlaget kan bara ses som flathet eller ovilja. Det borde vara alla politikers ambition att sikta bortom det. Mot ett jämställt samhälle.


Henrik Andersson, 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Samrina Gadzo: Det är inte så farligt- du måste bara lära dig att hantera det

Det finns något omänskligt med det tempo och de strävanden vårt samhälle är byggt på idag. Det mesta handlar om att maximera och effektivisera till varje pris. Vi tappar lätt oss själva i jakten på drömmen, som ofta är av materiell karaktär- lika så jakten på social status. Ofta går de två hand i hand och det värsta är att man alltid är steget efter; du kan bli bättre, effektivare och lyckligare. Det räcker inte med att du är en exceptionell yrkesutförare, du ska dessutom vara en superförälder och ditt sociala nätverk ska vara vitt och omspännande.

När våra kroppar slits ut och psykisk ohälsa tvingar oss till reträtt ekar det tomt från samhällets sida. Budskapet är att du måste lära dig att hantera stressen, fortsätta i samma hamsterhjul utan att kollapsa helt, annars är du en samhällsbörda, ett misslyckande.

Att alltfler människor sjukskriver sig och drabbas av utmattningssyndrom idag är ett alarmerande tecken på att vi måste förändra något i samhällskonstruktionen. Undervisning i skolan om stresshantering och fler tidningsartiklar om avslappningstekniker och mindfullness kommer inte att lösa dessa omfattande problem hur fluffigt och enkelt det än må låta. Det är lite som att lägga ett enkelt plåster på ett djupgående, öppet sår. Du kanske klarar dig längre, men såret är kvar.

Därför välkomnar jag debatten om arbetstidsförkortning med öppna armar. Det är dags att sluta hantera och istället hitta kraften att förändra förutsättningarna i grunden. Vi har gjort det förr och vi kan göra det igen. Nej, det är inte samhällsfientligt. När man sätter människan först kan det inte vara annat än samhällsvänligt.

Samrina Gadzo, SSU

Peter Persson: Skottpengar på spargrisen!

Nu är det återigen Peter Persson, riksdagsledamot från Jönköpings tur att blogga. 

Med rätta är jakten på varg och björn strikt reglerad för att inte utrota djuren. Älgar får inte heller skjutas fritt. Man har ett antal inom avgränsat område.

Däremot pågår en massaker på spargrisar. Där inget krut sparas för att slutligt avliva den trygga och pedagogiska företeelsen som spargrisen utgör. En gång var det nämligen så att vi lärde barnen spara. Sedan gick man till banken och satte in pengarna. Så småningom kunde man erövra något längtansvärt efter idogt sparande. Detta vill storbankerna effektivt stoppa. Ni vet de fyra som tillsammans tjänar 100 miljarder om året. I den mån bankerna hanterar riktiga pengar, så tar man betalt för att ta emot dom! Swedbank tar 100 kronor och Handelsbanken 7 procent av beloppet. Det är inte bara barnen som drabbas, utan de är i gott sällskap med många föreningar och deras lotteri eller kaffekassor. Ingen författare till en nyårsrevy hade gjort det dråpligare. Riksbanken trycker nya pengar och byter ut de gamla. Bankerna vägrar befatta sig med dem. Släcker ner bankkontor och murar igen bankomater.

Man kan fråga sig, vilket är det allvarligaste brottet. Att råna en bank eller att äga en bank.

Peter Persson, riksdagsledamot

Mona Forsberg: Politik är ett lagarbete!

Jag har haft förmånen att få vara Socialdemokraternas kommunalråd och fått ägna mig åt politik och vara med och göra skillnad för människorna i Jönköpings kommun i snart två år. Jag har tidigare arbetat inom förskolan samtidigt som jag har haft fackliga uppdrag inom mitt fackförbund Kommunal. Inom politiken har jag haft förtroendeuppdrag i landsting/region under många år, och i 12 år har jag funnits i socialnämnden. Under åren har jag samlat på mig erfarenheter i mitt arbete och från olika uppdrag som är värdefulla att ha med sig när jag nu jobbar med andra frågor.

Ett rättvist och tillgängligt samhälle för alla har alltid varit en drivkraft för mig.

Som kommunalråd har jag förmånen att följa och engagera mig i många områden. Mina ansvarsområden är samhällsbyggnation (tekniska, stadsbyggnad, miljö och hälsa) och kultur- och fritidsfrågor. Jag tycker att det är oerhört roligt och stimulerande (för det mesta i alla fall) att få kunskap om nya saker. Jag var väl medveten om att det tar tid innan man greppar fyra nya förvaltningar. Men när man har stabila och fina gruppledare och partivänner runt sig så går det. Det är viktigt att aldrig glömma att man representerar ett parti. Politik är ett lagarbete!

Jag är som person trygg i den socialdemokratiska politiken. Men jag tror att bästa sättet för en kommun att nå resultat och utveckling är att tänka pragmatiskt. Det är så vi kan och kunnat nå lösningar över blocken i ett antal frågor, exempelvis när det gäller nybyggnationer.  Det är ännu viktigare när vi befinner oss i ett sådant skört parlamentariskt läge som vi gör.

Som kommunalråd blir man uppvaktad av olika intressenter väldigt ofta. Det kan handla om kultur, idrott, bostäder, förskolor, äldreboende eller vad som helst. För mig är det en del i demokratin, samtalen som sker vid dessa möten, men också samtalen på stan eller vid ungarnas aktiviteter. Alla möten har sitt värde som jag tar med mig framöver. Det kan också handla om personer som vill stämma av om det kan vara ett förslag som är värt att gå vidare med.

När det då gäller information inför arenabeslutet så hade jag kännedom om att det fanns en eventuell finansiär. Men jag såg det inte som min uppgift att informera alliansen då både Moderaterna och Centerpartiet kände till det. Hur dem pratar eller inte pratar med varandra är deras eget ansvar.

Det vi nu beslutat om är att utreda olika intäktsmöjligheter och även driftsorganisation för en arenaverksamhet. När nu beslutet är fattat hoppas jag att de som är intresserade av att vara med och skapa en ny mötesplats i en tillväxtkommun som Jönköping träder fram.

Jag vill avsluta med att när kostnadsberäkningar presenteras så ska det göras på ett likvärdigt sätt. När vi bygger nya skolor räknar vi inte in kostnaderna för gator med mera i det arbetet. Det ska inte heller bekosta arenan på Jordbron. Det är ett arbete som vi ändå måste göra!

Mona Forsberg, Kommunalråd 

En lön att leva på – så arbetar vi socialdemokrater mot lönedumpning

Jag är stolt över att tillhöra Sveriges Arbetareparti. Ett parti som sedan 1889 arbetat för en samhällsutveckling där välståndet vi skapar kommer alla till del. Vår övertygelse bygger på att det är tillsammans vi bygger det goda samhället. Alla har en uppgift. Sophämtaren, juristen och sjuksköterskan har alla en roll för att hjulen i det stora samhällsmaskineriet ska snurra.

När vi ser varandra på det sättet ger vi arbetsuppgifterna värdighet och bygger en solidaritet med våra medmänniskor.

Då blir också politikens uppgift tydlig – att skapa den trygghet och självständighet som en bra arbetsmiljö och en bra lön innebär.

På vägen dit finns flera stora uppgifter som vi måste ta itu med. Det jag tänker skriva om i dagens inlägg är upphandlingspolitiken som ett verktyg mot lönedumpning.

Under de senaste åren har flera smutsiga exempel av lönedumpning och illojal konkurrens avslöjats. Särskilt utsatt är transport- och byggsektorn där utländsk arbetskraft ofta exploateras, i vissa fall till direkt slavliknande villkor. Genom långa kedjor av underentreprenörer kringgås kollektivavtal och lönerna för alla på arbetsmarknaden pressas nedåt.

Lyssna på Transportarbetareförbundets podcast avsnitt fem eller läs om skyddsombudet Claes Thim som avslöjade det omfattande fusket på bygget av Mall of Scandinavia om du vill veta mer.

Dagens situation kräver mycket arbete framöver och fler åtgärder från regeringen. Inte minst en stark fackföreningsrörelse. Jag har också skrivit i ämnet tidigare tillsammans med partivännen Per Stenius. Socialdemokraterna har också en hel del förslag på området.

Men här och nu är frågan om upphandlingar högaktuell. Det minsta politiken kan göra är att se till att vi som kommun inte bidrar till lönedumpningen. Vi socialdemokrater vill därför ställa krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal för alla varor och tjänster som kommunen upphandlar.  Detta ska gälla både företag med och utan kollektivavtal. Detta föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige.

Med ett antal enkla upphandlingskriterier kan vi bidra till en arbetsmarknad där arbetare garanteras anständiga villkor och företagen konkurrerar om att erbjuda högst kvalité. Utländsk låglönekonkurrens trängs ut. Lika lön för lika arbete gäller.

För oss är det ett självklart steg att ta. Regeringen med civilminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen drev på hårt under året som gick för en förändring av upphandlingslagen så att krav på schyssta villkor skulle gälla alla upphandlingar av stat, landsting och kommuner i hela Sverige.

Det förslaget satte de fem högerpartierna SD, M, KD, C och L effektivt stopp för i riksdagen.

Men Jönköpings kommun kan ta sitt ansvar. Inom kort kommer vårt motionsförslag upp i kommunfullmäktige. Högern får en ny chans att stå upp arbetare och en stark svensk modell.

Vi kan sätta stopp för lönedumpning och utnyttjande av utländsk arbetskraft steg för steg. Om vi vill. Det är en fråga om politisk vilja.

Nog är det skillnad mellan alternativen i svensk politik. Var med i arbetet du också.

Adrian Ericson (S)

Adrian Ericson är 22 år, född i Örebro och uppväxt i Gränna. Adrian har tidigare varit ordförande i SSU Jönköpings län mellan 2013-2016 och sitter sedan i valet som ledamot i Jönköpings kommunfullmäktige. Han trivs på Söder i Jönköping samt på korpfotbollsplanen.

Samrina Gadzo: Varför accepterar vi den negativa jämlikhetstrenden?

Nästa bloggare på S-märkt är Samrina Gadzo:

19 år har jag bott och växt upp i Jönköping, alltså njutit av fet kebabsås och bra hockey. Förutom mat och sport är politik en stor del av mitt liv. Engagemanget tog fart på allvar när jag under valrörelsen 2014 gick med i SSU för att övergå från soffaktivism till att göra något konkret med mitt engagemang. Efter att under min uppväxt ha sett klassklyftorna på nära håll har ekonomisk omfördelning blivit en av de absoluta hjärtefrågorna för mig och jag vill att man börjar prata klass igen, för klassamhället finns fortfarande där lika tydligt som förr. Idag är jag nybliven läkarstudent och internationell ledare för SSU-distriktet i länet.

Ofta slås jag av hur det verkar vara en allmän uppfattning att klass är något man väljer nu för tiden, att man kan röra sig ganska fritt mellan klasserna utan större hinder. Visst lever vi inte i ett feodalt samhälle där man föds in i en klass utan vidare möjligheter till avancemang. Vi lever i ett samhälle med demokratiska och frihetliga förtecken där alla sägs ha lika möjligheter, i alla fall på pappret. Men varför är det så att klyftorna inte har minskat efter kapitalismens och den nya frihetliga tidens intåg? Varför förblir arbetare allt som oftast arbetare, och hur verkar vi kunna acceptera den negativa jämlikhetstrenden?

Största skillnaden idag mot förr är inte att hierarkin inte är lika tydlig eller påträngande. Det är den, den har bara fått en godtycklig förklaring. Idag förklarar man ojämlikheten med förtjänst och hårt arbete, att de i toppen har arbetat hårt och förtjänar sin plats i hierarkin. Tänk vad slumpen kan göra; att det föds hårt arbetande människor på ena sidan stan eller att rika människor råkar föda smartare ungar. Något jag lärt mig på matematikundervisningen under mina år är att slumpen inte fungerar på det sättet. Den är inte selektiv. Ändå står vi med facit i hand och snackar  om förtjänst och hårt arbete när vi diskuterar ojämlikheten i vårt samhälle. Det värsta är ändå att man använder individuella solskenshistorier som slagträ i debatten för att styrka sin tes om att hårt arbete är skillnaden mellan de högst upp i hierarkin och de som befinner sig på botten.

Faktum är att individer kan röra sig uppåt och nedåt i hierarkin, men kollektivet sitter fast som en slav vid sin boja. En arbetare förblir allt som oftast en arbetare. 2006 släppte högskoleverket en rapport som konstaterade att endast tre procent av dem som börjat studera på läkarlinjen är arbetarbarn. Bara tre procent. Siffrorna är snarlika idag. Att tro att det skulle handla om är en slump är bortom naivt, vi måste våga erkänna att klassamhället inte låter människor leva ut sin fulla potential. Om vi ska få ett jämlikare samhälle måste vi även gå från den individuella drömmen till den kollektiva, endast så ruckar vi på pyramiden. Annars förblir vi endast sandkorn som förflyttas uppåt eller nedåt i det massiva bygget.

Missförstå mig inte; det är fantastiskt när människor lyckas övervinna strukturer och avancerar, men de är inget bevis på att strukturen inte finns eller att den inte är skadlig för många. Därför ber jag er vänligen att inte använda mig som slagträ i ert försök att försvara det rådande systemet.

Samrina Gadzo, internationell ledare för SSU-distriktet i länet

Peter Persson: vill ha krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljningen

Först ut att skriva på bloggen är Peter Persson, riksdagsledamot från Jönköping.

Jag är från Jönköping och har varit politiskt aktiv i hela mitt liv. Har ett starkt samhällsengagemang och en mycket tydlig uppfattning om att samhälle blir bättre om det finns små klyftor och desto större jämlikhet, det skapar ett rikare och bättre samhälle. Därför blev jag övertygad socialist i SSU, och senare fackligt aktiv på mitt jobb Nymölla bruk. Jag kom till Jönköping 1984 som ombudsman. Efter 1991 års val blev jag kommunalråd. Efter 19 år som kommunalråd, kandiderade jag till riksdagen 2010 och har varit riksdagsledamot sen dess.

Att få uppdraget som riksdagsledamot är mycket hedersamt. Ett förtroende både från det socialdemokratiska partiet och av väljarna. Uppdraget består av arbete i utskotten, där riksdagens beslut förbereds. Jag sitter som ledamot i skatteutskottet. Andra viktiga uppgifter är att skriva motioner och att ställa interpellationer och frågor till ministrarna i regeringen.

Det jag tänker beröra idag är skriftliga frågor till regeringen. Ett redskap, som dessutom är grundlagsskyddat, där jag som riksdagsledamot kan kontrollera regeringens arbete. En skriftlig fråga jag ställde till finansmarknadsminister Per Bolund var när kommer det ställas krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Så här löd den:

”Julfilmsserien Fröken Frimans krig handlar om hur kvinnor tog strid mot dåliga varor och skumma krediter för sin tids fattiga.

Dagens konsumentrörelse tar strid mot de företag inom telemarketingbranschen som kränger dåliga produkter och tjänster till gamla, sjuka och dementa som inte riktigt förstår att de ingår ett avtal.

För handel på distans, såsom postorder-, telefon- och hemförsäljning, finns det ångerrätt för privatpersoner i 14 dagar. Konsumentens rätt bör därför stärkas vid telefonförsäljning. Alla försäljare som bedriver handel på distans borde tvingas att erbjuda ett skriftligt avtalstecknande om kunden uttryckligen begär det. Mot detta kämpar nu telemarketingbranschens lobbyister med näbbar och klor på samma sätt som pritvathandlarna slogs mot fröken Frimans krav.

Det förekommer numera även säljsamtal till mobiltelefonnummer. Frågan är om man inte också borde kräva att branschen tillsammans med andra aktörer och intressenter upprättar ett okej-register, där den enskilda kunden lämnar sitt medgivande till att ta emot säljsamtal.

När avser statsrådet att effektuera kravet på stärkt konsumentskydd genom krav på skriftligt avtal vid telefonförsäljning, och hur ställer sig statsrådet till ett okej-register?”

Min avsikt är att fortsätta hålla den här frågan vid liv och bevaka så att det kommer ett skarpt förslag från regeringen. Vi måste stärka konsumenternas rättigheter – en viktig del i jämlikt samhälle.

Peter Persson, riksdagsledamot

 

 

Din röda röst

Hej!

Vad kul att just du klickat dig in på vår blogg, S-märkt! Här kommer du framöver kunna läsa vad vi socialdemokrater i Jönköping tycker om politiken i kommunen, länet, Sverige och världen. Vår förhoppning är att vår blogg delvis ska kunna fylla tomrummet efter en socialdemokratisk ledarsida i ett annat borgerligt medielandskap. Vi vill helt enkelt bli din röda röst i Jönköping.

S-märkt kommer flera olika socialdemokrater att skriva. Bland de som kommer skriva mer frekvent finns bland annat riksdagsledamoten Peter Persson, kommunalråden Mona Forsberg och Ilan De Basso, Socialdemokraternas vice gruppledare i kommunfullmäktige Adrian Ericson och SSU i Jönköpings läns internationella ledare Samrina Gadzo.

Har du synpunkter på det vi skriver eller på vår politik? Tveka inte att skriva en kommentar eller höra av dig till oss.

Och tycker du, liksom vi, att Jönköping och Sverige skulle må bra av ett mer jämlikt samhälle? Ta chansen och bli medlem i Socialdemokraterna. Medlem blir du här!

På återläsande!