Sten Norinder

Bränsleceller är framtiden för bilar

Sommaren är definitivt slut

Det har varit en lång och skön sommar med praktiska projekt för mig som nybliven pensionär. De där projekten som kräver lång tid och vackert väder har blivit gjorda. Måla ett hus, byta ett tak etc. Men nu är jag tillbaka på hemmaplan igen.

Jag läste just några artiklar om bränsleceller. Jag är ju varm anhängare av bilar som drivs av bränsleceller. Det blir som el-bilar fast snabbare tankning och längre räckvidd. Nackdelen har varit, och kanske fortfarande är,  kostnaden för att framställa vätgas och åtgången av dyra och sällsynta mineraler, t ex platina. Men som alltid när något börjar efterfrågas i större utsträckning så händer det saker inom den tillämpade forskningen.

Spännande forskning

Med nanoteknik så kan man ersätta all eller stor del av platinan. Man kan också göra verkningsgraden i bränslecellen bättre. Det är verkligen spännande och det finns i Sverige forskare som ligger långt fram på det här området.

Ett annat problem är att bygga upp ett tillräckligt stort nät av tankstationer för vätgas. Där har nu EU beviljat pengar för att bygga 8 nya tankstationer i Sverige. Idag finns det fyra! Å andra sidan finns det bara ett 20-tal bränslecellsdrivna bilar i Sverige idag. Jag tycker att Jönköping ska hålla sig framme och se till att en av tankstationerna hamnar här.

https://www.nyteknik.se/fordon/atta-nya-tankstationer-for-vatgas-6861013

Drömscenario

Min dröm är att det kommer ett kassett-system som man använder ungefär som gasflaskorna till hemma-bubbelvatten eller butan-gas till gasolgrillen. Man kommer till en station, drar ut sin kassett som är tom och byter den mot en full. ”Tankningen” kan då inklusive betalning (utan kötid) gå på en minut! Näst bäst är väl ett system som dagens gasbilar har. En slang som ansluts till ett hermetiskt munstycke.

Det finns de som är rädda för vätgasens explosivitet. De som förstår sig på sådant säger att bensinen egentligen är mer explosiv än vätgas. De säger att Hindenburg inte förolyckades av vätgas-problem utan av att sidenet i ballongen tog eld. Jag tror att vätgasens dåliga rykte kommer av att Hindenburg var den första filmade olyckan. Rörliga bilder är alltid mer otäcka än stillbilder. Även kemiexperimentet som nästan alla har gjort med att skapa knallgas kan bidra. Men tänk om bensin-explosionsexperiment hade gjorts i skolan! Troligen hade resultatet blivit förödande och det är därför det inte genomförts.

Konsulter har det inte lätt – i Jönköping

Nyföretagandet i Jönköpings län är inte så högt. Jämfört med Stockholms siffror så är det många fler där,  15 – 20 startade företag per 1000 invånare 2015 mot under 10 i Jönköping. Tittar man på andra år så är mönstret detsamma.  Vad är det då för företag som startas?Ja, i Stockholm så är det främst konsultbolag av olika slag, eller tjänsteföretag som det också kallas. I Jönköping är det mycket fler tillverkande företag. Vad beror det på?

På något sätt är även denna fråga något av hönan och ägget. Utan efterfrågan – ingen marknad. Ingen marknad – ingen efterfrågan!

I Stockholmstrakten eller snarare i alla storstäder så efterfrågas mycket konsulttjänster. Vad beror det på? Jag vet inte men jag tycker om att spekulera. I storstaden är väldigt många nyinflyttade. Då har de inte samma nätverk som de som bor kvar på ett ställe där de bott hela livet och där föräldrarna också bott. I storstaden får man därför betala för de råd som man på landsorten kan få gratis av vänner och bekanta, av föräldrar och föräldrars vänner. Det kan vara ett skäl.

Det kan också vara så att i storstaden så gäller det att vara ”inne” på ett helt annat sätt än i småstaden. Yta betyder mycket mer än härkomst, men ingen vet egentligen vad det innebär att vara inne. Åtminstone måste man hela tiden ligga med örat mot marken och känna de senaste vibrationerna. Då vill det till att fråga personer som själva utnämnt sig till förståsigpåare. Det blir ju naturligtvis många som blir förståsigpåare när det finns många som hela tiden i sin osäkerhet har behov av att fråga andra.

Sedan finns det naturligtvis personer med djup kunskap om vissa speciella saker och som verkligen kan göra nytta och inte bara ge yta. De är värda all respekt. Men om man nu i våra trakter inte är van vid att fråga okända personer om ditten och datten, då frågar man kanske inte heller dem som är riktigt professionella? I företagsledningsfrågor t ex så tror jag att VDar m fl. tycker att de är satta för att leda företaget efter sina tankar och kunskaper. Det är därför de fått jobbet. Då kan de inte, såväl av snålhet som av stolthet, fråga andra om råd och dessutom betala för råden.

Jag tycker mig ha erfarenheten att kan man överleva som konsult i våra trakter, Jönköping/GGVV, så kan man överleva överallt!

Bostadsrätter kraschar först!

Bostadsbubbla eller icke bostadsbubbla? Det är frågan! för att travestera Shakespeare. Det finns många förståsigpåare som idag menar att vi står inför en krasch på bostadsmarknaden. Några små åtgärder är gjorda. Men så länge räntorna är avdragsgilla så tror jag inte att lånekarusellen stannar av. Det blir som åsnan som orkar en pinne till, och en pinne till och en pinne till…

Villa är ofta OK

Bankerna är ju idag noggranna med att undersöka bostadköparnas ekonomi och att köparna ska klara en ränta på ca 5%. För många unga låter redan det utopiskt, att räntan skulle gå upp till 5 %? Aldrig! De har inte upplevt räntorna på 15 – 20 % som det var i början på 90-talet. Nåväl ska man köpa en villa så är det bra att man inte lånar till hela beloppet först och främst. Från en eventuell tvångsförsäljning, som i sig ofta ger ett lägre pris, så tillkommer kostnaden för mäklare, stämpelavgift vid köpet mm som gör att man måste ha en del egna pengar, utöver de lånade, för att vara säker på att inte få skulder kvar om det värsta skulle inträffa och man måste lämna sitt hus.

Sedan måste man klara en högre ränta. Det har ju banken räknat på så då är nog allt frid och fröjd. En annan förutsättning är att dock man slipper arbetslöshet och sjukdom.

Osäkerheten gäller bostadsrätterna

Men om man köper en bostadsrätt så räcker det inte att man klarar 5% ränta på det egna lånet.. Det många nämligen inte tänker på är att avgiften till bostadsrättsföreningen också höjs om räntan går upp! Det verkar inte som om ens bankerna tänker på det längre. Förr fick man inte belåna en bostadsrätt lika högt som en villa av säkerhetsskäl.

Så här är det: det pris man betalar för en bostadsrätt motsvarar bara topplånet på en villa! Bottenlånet står föreningen för. En villa som kostar 3 miljoner kanske känns oöverstigligt för många men en bostadsrätt för en miljon känns helt OK. Men tänk då på att din lägenhets andel av bostadsrättföreningens lån kanske uppgår till två miljoner. Så egentligen kanske köpet ändå uppgår till tre miljoner! Det är bara det att du inte ser det! Saken är egentligen ännu värre. Som bostadsrättsägare är du solidariskt ansvarig för föreningens lån. Det innebär att om några måste lämna sina lägenheter för att de blev för dyra så blir din andel i föreningen större och din månadsavgift till föreningen ökar än mer! Och det sker just när räntorna ökar i samhället så att dina lån blir dyrare, föreningens lån blir dyrare och du måste betala ännu större andel av föreningens räntor. Så då spricker bankens kalkyl. Banken hade ju bara räknat på att du skulle klara högre räntor på dina egna lån! Det räcker när man köper en villa och inte är beroende av hur en otydlig förening klarar sin situation.

Nej, tyvärr tror jag att vi snart får se en bolånekrasch och då är det bostadsrätterna som kommer att krascha. Villaägarna har ju tagit hela situationen i beaktande när de lånade och klarar därför i allmänhet ett höjt ränteläge. Men det kommer inte bostadsrättsägarna att göra! Den negativa spiralen kommer att accelerera snabbt och många komma i kläm innan åtgärder vidtas. Så kolla din totala situation om du bor i en bostadsrätt.

Hur mycket blir ditt eget lån + din andel av föreningens lån?

Inget ont som inte har något gott med sig

Så var det Sveriges (o)tur. Under några år har svenskarna levt under ett förhöjt terrorhot, förhöjd beredskap. Jag tror att många med mig ändå har känt en viss trygghet. Säpo vet vad de gör. Även om det finns ett antal terrorister här i Sverige så vill de troligen använda Sverige som sin trygga hemmabas. De gör nog inget i Sverige.

Men så hände det! Igår! Otäcka bilder från centrala Stockholm. Jag lider med dem som förlorat familjemedlemmar, jag lider med dem som är skadade och kanske aldrig helt återhämtar sig, jag lider med människor som just undkommit men som får sår i tryggheten.

Just det där med sår i tryggheten tycker jag är intressant om man sätter det i perspektiv på medias bevakning. Allmänheten måste naturligtvis få veta vad som hänt och hur den ska bete sig när man inte om det kommer mera. Om det finns ett andra attentat som följer på det första. Allmänheten måste få det lugnande beskedet: Vi (polisen) har gripit den person som troligen har utfört dådet. Men var finns proportionerna? Caroline Krook, biskop emerita i Stockholm, hade modet att i TVs direktsändning säga att TVs vevande och oavbrutna upprepande av de otäcka bilderna befäster bara otryggheten och rädslan. Varför gör ni så? Plötsligt finns det inga andra nyheter. Vart tog Trumps möte med Xi Jinping vägen? Det kan komma att betyda mycket mer för vår (o)trygghet än en enstaka sjuk fanatiker. Vart tog Mosul, Raqqa och Erdogan  vägen? Vart tog de roliga positiva nyheterna om lyckade experiment och medicinska framgångar vägen helt plötsligt?

Jag gläds åtminstone åt att detta kanske var precis vad polisen behövde. Nu får de visa att när det verkligen gäller så är de fantastiska. Polisen får lovord. Poliser får fång av blommor. Polisledningen får beröm. Det och att människor i Stockholm verkligen visar att de är beredda att öppna sina hjärtan när krisen slår till. Det gör mig varm av glädje.

Sverige är starkt. Demokratin är stark i ett land med de långa traditioner som Sverige har. Sverige förblir ett tryggt, starkt och öppet land som bygger på förtroende för varandra och för polisen.

Nu är det nära!

Javisst, det är nära till pensionen men det har ju framgått tydligt redan innan. Nej, det jag tänker på är flygets kliv från miljöbov till en riktigt acceptabel transportform, kanske sammantaget den allra bästa?

Nja, ska någon transportform vara den allra bästa ur miljöbevarande synpunkt så är det väl att snöra på sig kängorna och gå på otrampad mark i skogen. Allt därifrån är på något sätt miljöstörande. Så snart många gått så blir det en stig. Grusvägar gör hål i naturen. Våra breda asfalterade vägar med viltstängsel är ju enorma ingrepp. Men vi människor behöver dem när vi blivit så många på jorden.

Tekniken måste utnyttjas när läkarvetenskapen har gjort att vi glädjande nog är så många som kan överleva så länge att vi idag närmar oss 10 – 11 miljarder människor. Tekniken måste hjälpa oss till att bevara jorden så gott det går. När en kolonisatör blir stor så påverkas naturen. Titta på termitstackarna, och då menar jag stackarna som termiterna gör även om det ibland även är synd om termiterna också. När de blivit många så dominerar de naturbilden och övriga specimen slås ut från området.

På samma sätt är det med tåget. När rälsen läggs ut så blir det enorma ingrepp i den för närvarande någorlunda orörda naturen. Reviren förstörs. Vandringslederna skärs av. Och oljudet skapar problem längs hela sträckan som tåget går fram. Det må gälla såväl människor som djur.

Vad är det då med flyget? Ja, det stör ljudmässigt bara i ändarna på transportvägen. Transportvägen behöver inte underhållas mer än två-tre kilometer i vardera änden. Tänk så mycket sand och salt som därigenom inte behöver spridas. Tänk på alla olyckor som undviks genom att ta flyget istället för bilen. Tänk på allt koppar som sprids i naturen vid det slitage som idag ofta slutar i nerfallna kontaktledningar. Flygets problem är att det släpper ut fossilt kol i luften. Det är inte bra! Men nu är det nära att det fossila försvinner!

JAS Gripen, det militära enmotoriga flygplanet har flugit med fossilfritt bränsle! Med andra ord är nu tekniken på plats! Vi kan alla få uppleva ett miljövänligt flyg! Då slipper man ifrån alla de nackdelar som de markbundna transportslagen har.

Du vet väl att det redan nu, ur CO2-aspekt, är bättre att ta flyget än att köra en bil som drar mer än 5 liter på 10 mil!

Är trovärdighet medfödd?

I fredags gjorde jag min sista arbetsdag som VD för flygplatsen.  Den 21 mars 2011 klev jag över tröskeln för att arbeta på halvtid. Sedan övergick jag till heltid den 1 augusti. Nu 6 år och en vecka senare är den epoken i livet slut. När någon period i livet håller på att ta slut är det lätt hänt att börja fundera hur det gått. Men det får naturligtvis andra avgöra och ha synpunkter på. Jag har i alla fall försökt att med positiv framtoning hålla mig till sanningen och därmed ge underlag till andra att tro på det jag sagt.

Trovärdighet är något som gagnar allas verksamhet. Trovärdighet är något som byggs upp genom ditt eget agerande. Om du vänder kappan efter vinden och ger uttryck för det idag så populära uttrycket ”alternativa fakta” så kan du inte förvänta dig att folk ska lita på det du säger. Du blir inte trovärdig. Trump brukar framhållas i detta sammanhang och jag skulle vilja inkludera Alice Bah Kuhnke också. Jag skrev i förra bloggen en retorisk fråga om någon var förvånad över att Alice Bah drog till med något som hon inte visste eller bara önskade sig. Det finns naturligtvis en bakgrund med ett sådant uttalande. Annars blir ju inte jag heller trovärdig.

Bakgrunden till att jag inte förvånades över Alice ”alternativa fakta” är en radiointervju som hon gav när hon fortfarande agerade i Småland. Hon berättade då att hon som ung ville ha jobb på ett mediebolag, om det var Sveriges Radio, TV eller Jönköpings-Posten kommer jag inte ihåg. Hur som helst fick hon då frågan om hon hade körkort eftersom det var en förutsättning för arbetet. Hon skulle ju ut i hela sändnings-/läsarområdet och göra intervjuer. Alice säger då i den lockande situationen att hon har körkort, fast hon inte har det! En klockren ”alternativ fakta”. Sedan den intervjun har jag väldigt svårt att veta om jag ska tro på vad hon säger. Och jag blev således inte förvånad när det befanns att Umeå var ytterligare en alternativ sanning som hon tog till när hon i en pressad situation önskade att hon kunde peka på något bra.

När hon blev utnämnd till minister så föreställde jag mig att hon hade mognat och lärt sig att skilja på sanning och sannolikt som Tage Danielsson uttryckte det. Men nu vet jag!

Ny pensionär – friheten hägrar

Pensionär, friherre, statsanställd…kärt barn har många namn. Nu är det snart dags för mig att lämna det inrutade livet med jobb från 8 – 18 varje dag. Det känns både skönt och skrämmande. Jag ser inte mig själv sitta i en gungstol och läsa. Men vad kommer jag då att göra? Om jag har tur kommer jag att få lite uppdrag som innebär jobb 80 – 100 dagar per år. Ett styrelseuppdrag har jag men det är för ett noterat bolag så där kan jag inte berätta så mycket av vad som händer.

Ikväll har jag dock tjuvstartat lite i en sponsorgrupp för junior-SM på skidor som kommer att gå i Jönköping vecka 7 2018. Det ska bli spännande att se hur det kan utvecklas. Igår var jag på styrelsemöte i Alliance Francaise, också intressant eftersom jag bott i Frankrike 5 år.

Jag kommer också att skriva lite om samhällsföreteelser som jag har synpunkter på. Varför är många i vården lågavlönade? Är någon förvånad över att Alice Bah chansade på en viktig fråga? Vad händer om vi inte klarar integreringen av nyanlända? Finns bostadsbubblan bland villaägarna eller bostadsrättsinnehavarna?

När jag var ung så gjorde svenska försvaret en reklamkampanj under rubriken – Friheten är alltid värd att försvara. Det gällde då inte friheten från arbete, snarare tvärt om. Det gällde att göra en insats för att se till att vi i Sverige skulle ställa upp för att behålla vår frihet från främmande makter. Kampanjen kanske skulle upprepas, tänker jag när jag hör ungdomar som inte är intresserade av att göra värnplikten. Jag är glad att den återinrättas. Jag begriper däremot inte att ungdomarna idag tar sina rättigheter att uttrycka sig som de vill, att klä sig som de vill, att utöva den religion som de vill, för så given. Ser de inte vad som händer runt om i världen om demokratin inte försvaras? Hur kan de annars uttrycka något så osolidariskt som att – jag har inte lust, jag har tänkt att göra annat, det verkar inte roligt etc. Värnplikten är en solidarisk handling som med rätt ledning kan försvara den frihet vi alla vill ha och några inskränkta tar för givet. Tänker du något annat så ta och studera historien. Fred är ett undantag. En stark demokrati underbyggd av ett starkt försvar, inte krigsmakt, är den enda försäkring vi har för den frihet som hägrar för oss alla. Friheten från förtryck!