Bostadsrätter kraschar först!

Bostadsbubbla eller icke bostadsbubbla? Det är frågan! för att travestera Shakespeare. Det finns många förståsigpåare som idag menar att vi står inför en krasch på bostadsmarknaden. Några små åtgärder är gjorda. Men så länge räntorna är avdragsgilla så tror jag inte att lånekarusellen stannar av. Det blir som åsnan som orkar en pinne till, och en pinne till och en pinne till…

Villa är ofta OK

Bankerna är ju idag noggranna med att undersöka bostadköparnas ekonomi och att köparna ska klara en ränta på ca 5%. För många unga låter redan det utopiskt, att räntan skulle gå upp till 5 %? Aldrig! De har inte upplevt räntorna på 15 – 20 % som det var i början på 90-talet. Nåväl ska man köpa en villa så är det bra att man inte lånar till hela beloppet först och främst. Från en eventuell tvångsförsäljning, som i sig ofta ger ett lägre pris, så tillkommer kostnaden för mäklare, stämpelavgift vid köpet mm som gör att man måste ha en del egna pengar, utöver de lånade, för att vara säker på att inte få skulder kvar om det värsta skulle inträffa och man måste lämna sitt hus.

Sedan måste man klara en högre ränta. Det har ju banken räknat på så då är nog allt frid och fröjd. En annan förutsättning är att dock man slipper arbetslöshet och sjukdom.

Osäkerheten gäller bostadsrätterna

Men om man köper en bostadsrätt så räcker det inte att man klarar 5% ränta på det egna lånet.. Det många nämligen inte tänker på är att avgiften till bostadsrättsföreningen också höjs om räntan går upp! Det verkar inte som om ens bankerna tänker på det längre. Förr fick man inte belåna en bostadsrätt lika högt som en villa av säkerhetsskäl.

Så här är det: det pris man betalar för en bostadsrätt motsvarar bara topplånet på en villa! Bottenlånet står föreningen för. En villa som kostar 3 miljoner kanske känns oöverstigligt för många men en bostadsrätt för en miljon känns helt OK. Men tänk då på att din lägenhets andel av bostadsrättföreningens lån kanske uppgår till två miljoner. Så egentligen kanske köpet ändå uppgår till tre miljoner! Det är bara det att du inte ser det! Saken är egentligen ännu värre. Som bostadsrättsägare är du solidariskt ansvarig för föreningens lån. Det innebär att om några måste lämna sina lägenheter för att de blev för dyra så blir din andel i föreningen större och din månadsavgift till föreningen ökar än mer! Och det sker just när räntorna ökar i samhället så att dina lån blir dyrare, föreningens lån blir dyrare och du måste betala ännu större andel av föreningens räntor. Så då spricker bankens kalkyl. Banken hade ju bara räknat på att du skulle klara högre räntor på dina egna lån! Det räcker när man köper en villa och inte är beroende av hur en otydlig förening klarar sin situation.

Nej, tyvärr tror jag att vi snart får se en bolånekrasch och då är det bostadsrätterna som kommer att krascha. Villaägarna har ju tagit hela situationen i beaktande när de lånade och klarar därför i allmänhet ett höjt ränteläge. Men det kommer inte bostadsrättsägarna att göra! Den negativa spiralen kommer att accelerera snabbt och många komma i kläm innan åtgärder vidtas. Så kolla din totala situation om du bor i en bostadsrätt.

Hur mycket blir ditt eget lån + din andel av föreningens lån?

Sten Norinder

Jag har en brokig bakgrund från processindustri över bank i Frankrike och Sverige till reklambyrå, dagstidning, eget företag, kommunens näringslivsavdelning och Destination Jönköping till JKG Airport. Jag har jobbat på styrelsenivå i ett antal företag och organisationer och är idag bl a ledamot i ett företag som är noterat på First North.