Bränsleceller är framtiden för bilar

Sommaren är definitivt slut

Det har varit en lång och skön sommar med praktiska projekt för mig som nybliven pensionär. De där projekten som kräver lång tid och vackert väder har blivit gjorda. Måla ett hus, byta ett tak etc. Men nu är jag tillbaka på hemmaplan igen.

Jag läste just några artiklar om bränsleceller. Jag är ju varm anhängare av bilar som drivs av bränsleceller. Det blir som el-bilar fast snabbare tankning och längre räckvidd. Nackdelen har varit, och kanske fortfarande är,  kostnaden för att framställa vätgas och åtgången av dyra och sällsynta mineraler, t ex platina. Men som alltid när något börjar efterfrågas i större utsträckning så händer det saker inom den tillämpade forskningen.

Spännande forskning

Med nanoteknik så kan man ersätta all eller stor del av platinan. Man kan också göra verkningsgraden i bränslecellen bättre. Det är verkligen spännande och det finns i Sverige forskare som ligger långt fram på det här området.

Ett annat problem är att bygga upp ett tillräckligt stort nät av tankstationer för vätgas. Där har nu EU beviljat pengar för att bygga 8 nya tankstationer i Sverige. Idag finns det fyra! Å andra sidan finns det bara ett 20-tal bränslecellsdrivna bilar i Sverige idag. Jag tycker att Jönköping ska hålla sig framme och se till att en av tankstationerna hamnar här.

https://www.nyteknik.se/fordon/atta-nya-tankstationer-for-vatgas-6861013

Drömscenario

Min dröm är att det kommer ett kassett-system som man använder ungefär som gasflaskorna till hemma-bubbelvatten eller butan-gas till gasolgrillen. Man kommer till en station, drar ut sin kassett som är tom och byter den mot en full. ”Tankningen” kan då inklusive betalning (utan kötid) gå på en minut! Näst bäst är väl ett system som dagens gasbilar har. En slang som ansluts till ett hermetiskt munstycke.

Det finns de som är rädda för vätgasens explosivitet. De som förstår sig på sådant säger att bensinen egentligen är mer explosiv än vätgas. De säger att Hindenburg inte förolyckades av vätgas-problem utan av att sidenet i ballongen tog eld. Jag tror att vätgasens dåliga rykte kommer av att Hindenburg var den första filmade olyckan. Rörliga bilder är alltid mer otäcka än stillbilder. Även kemiexperimentet som nästan alla har gjort med att skapa knallgas kan bidra. Men tänk om bensin-explosionsexperiment hade gjorts i skolan! Troligen hade resultatet blivit förödande och det är därför det inte genomförts.

Sten Norinder

Jag har en brokig bakgrund från processindustri över bank i Frankrike och Sverige till reklambyrå, dagstidning, eget företag, kommunens näringslivsavdelning och Destination Jönköping till JKG Airport. Jag har jobbat på styrelsenivå i ett antal företag och organisationer och är idag bl a ledamot i ett företag som är noterat på First North.