Hur finansierar vi välfärden?

SKL:s ekonomirapport visar på ett relativt starkt 2017, men pekar också på att från och med 2018 ökar behovet av välfärd snabbare än skatteintäkterna. Sedan 2006 har  exempelvis investeringarna i välfärdslokaler ökat med ca 70 % och utvecklingen kommer att fortsätta. Till följd av demografins utveckling, det som landstingen och regionerna planerar att genomföra, under åren 2017 – 2020, inventeringar på 120 miljarder kronor främst på att bygga och renovera sjukhus och ca 40 miljarder kronor för kollektivtrafik. År 2021 uppskattas gapet mellan intäkter och kostnader för att finansiera välfärden vara omkring 59 miljarder kronor.

För att kunna öka skatteintäkterna måste vi bli bättre på arbetsmarknadsintegration! Industrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och gemensamma välfärd. Bristen på arbetskraft med lämplig kompetens är en av de största utmaningarna och utgör ett betydande tillväxthinder för industrin idag.

Offentlig sektor kan inte själv lösa utmaningarna vi nu står inför. Kan vi tänka nytt eller har vi tänkt färdigt kring hur vi kan hjälpa företag i Jönköpings län till att få tillgång till rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid samtidigt som vi löser en utav vår tids största utmaningar – det växande utanförskapet? Vi måste ta tillvara på civilsamhället för att tillsammans kunna finna lösningar till samhällets utmaningar.

Föreningen Integrera Mera har sedan 2016 arbetat för effektivare arbetsmarknadsintegration, genom dels Jobbmässan för nyanlända och asylsökande men även genom arbetsmarknadsprojektet Integration är tillväxt. Båda projekten syftar till att hjälpa nyanlända och asylsökande komma närmare svensk arbetsmarknad.

Inom ramen för det sistnämnda projektet bjöd vi in branschorganisationer och företag till dialog på temat Strategisk kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin.  Vid detta tillfället blev det tydligt att företag i Jönköpings län har tagit initiativet till att anställa just nyanlända och asylsökande. I de fall man har sänkt kraven på kunskapsnivå i svenska, har detta medfört ökade kostnader för företag med översättningar av internt utbildningsmaterial. Under diskussionerna framkom att ett sätt att sänka dessa kostnader är att ta hjälp av arbetsgivarorganisationer, men även att företag samarbetar kring översättningar av likartat material.

Den 8 mars anordnar vi Jobbmässan för nyanlända och asylsökande för tredje året i rad. Om du är också i behov av nyanländ kompetens och vill skapa dig konkurrensfördelar genom att arbeta med social hållbarhet, är du varmt välkommen med anmälan till årets jobbmässa. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket kommer att finnas på plats för att förklara vilka lagar och regler som gäller vid praktik och arbete. Ett stort antal företag förväntas deltaga som sannolikt står inför likartade utmaningar som ert företag, tag tillfället i akt och dela erfarenheter och tänkbara lösningar. Programmet kommer inom kort.