Inget ont som inte har något gott med sig

Så var det Sveriges (o)tur. Under några år har svenskarna levt under ett förhöjt terrorhot, förhöjd beredskap. Jag tror att många med mig ändå har känt en viss trygghet. Säpo vet vad de gör. Även om det finns ett antal terrorister här i Sverige så vill de troligen använda Sverige som sin trygga hemmabas. De gör nog inget i Sverige.

Men så hände det! Igår! Otäcka bilder från centrala Stockholm. Jag lider med dem som förlorat familjemedlemmar, jag lider med dem som är skadade och kanske aldrig helt återhämtar sig, jag lider med människor som just undkommit men som får sår i tryggheten.

Just det där med sår i tryggheten tycker jag är intressant om man sätter det i perspektiv på medias bevakning. Allmänheten måste naturligtvis få veta vad som hänt och hur den ska bete sig när man inte om det kommer mera. Om det finns ett andra attentat som följer på det första. Allmänheten måste få det lugnande beskedet: Vi (polisen) har gripit den person som troligen har utfört dådet. Men var finns proportionerna? Caroline Krook, biskop emerita i Stockholm, hade modet att i TVs direktsändning säga att TVs vevande och oavbrutna upprepande av de otäcka bilderna befäster bara otryggheten och rädslan. Varför gör ni så? Plötsligt finns det inga andra nyheter. Vart tog Trumps möte med Xi Jinping vägen? Det kan komma att betyda mycket mer för vår (o)trygghet än en enstaka sjuk fanatiker. Vart tog Mosul, Raqqa och Erdogan  vägen? Vart tog de roliga positiva nyheterna om lyckade experiment och medicinska framgångar vägen helt plötsligt?

Jag gläds åtminstone åt att detta kanske var precis vad polisen behövde. Nu får de visa att när det verkligen gäller så är de fantastiska. Polisen får lovord. Poliser får fång av blommor. Polisledningen får beröm. Det och att människor i Stockholm verkligen visar att de är beredda att öppna sina hjärtan när krisen slår till. Det gör mig varm av glädje.

Sverige är starkt. Demokratin är stark i ett land med de långa traditioner som Sverige har. Sverige förblir ett tryggt, starkt och öppet land som bygger på förtroende för varandra och för polisen.

Sten Norinder

Jag har en brokig bakgrund från processindustri över bank i Frankrike och Sverige till reklambyrå, dagstidning, eget företag, kommunens näringslivsavdelning och Destination Jönköping till JKG Airport. Jag har jobbat på styrelsenivå i ett antal företag och organisationer och är idag bl a ledamot i ett företag som är noterat på First North.