Klargöranden

Kära läsare!

Har ombetts att börja blogga och har efter viss tvekan beslutat mig för att acceptera. Det kommer bli en blandning av politik, ridning och hästar i allmänhet och 4H-gården Vissmålen i synnerhet, lite jakt och lite jaktvapenfrågor samt allmänt tyckande om allt mellan himmel och jord.

Några inledande klargöranden dock:

1. De som känner mig vet att jag har viss sympati för subtil ironi och
sarkasm. Detta vill jag förvarna om och även på förhand be om ursäkt för
det fall jag utan avsikt skulle förnärma någon.

Ironi och sarkasm är särskilt viktigt när man tittar sig själv i spegeln och
självironi, självinsikt, självdistans och ödmjukhet är egenskaper jag
försöker ha.

2. Jag spenderar en icke oansenlig del av min tid på bussar och tåg kors och
tvärs genom Jönköpings kommun och län och får mycket av min
information om hur snacket går genom att ibland tjuvlyssna på
diskussioner och samtal som mina medpassagerare har. Jag vill även här
passa på att be om ursäkt för detta då en del av dessa uppsnappade
synpunkter kommer återges på denna blogg.

3. Vidare vill jag vara tydlig med att jag är född och uppvuxen i Huskvarna,
Öxnehaga närmare bestämt, och min släkt har bott i Huskvarna sedan
förrförra århundradet. Min syn på världen och min syn på övriga orter i
Jönköpings kommun har präglats mycket av detta. Även här vill jag
förvarna och framföra ursäkter.

4. Jag påstås ibland ha något emot Växjö och Kronobergs län. Detta är
felaktigt.

5. Jag påstås ibland sakna all förståelse och sympatier för de som anser
att Sverige borde vara en republik. Detta är korrekt.

6. Jag påstås ibland vara konservativ och inte liberal. Här går meningarna
isär.

7. Slutligen vill jag också informera om att för mig tenderar mening och
stycke vara samma sak – långa meningar är snarare regel och inte
undantag. Samtliga mina texter tenderar även att bli rödmarkerade i Word
tillsammans med påpekandet att ”i vardagligt språk kan språkformen te
sig som ålderdomlig eller främmande”. I synnerhet då jag frekvent
exempelvis använder uttryck som ”ehuru”, ”emedan”, ”icke förty” och ”till
yttermera visso”. Detta påpekande brukar ilsket igoreras. Trots det vill jag
förvarna och be om ursäkt för detta.

För övrigt anser jag att Jönköpings län är Sveriges bästa län – här är jag en gång född och här kommer jag en gång att dö – bara så att det är klargjort.

Bästa hälsningar

Mats