Konsulter har det inte lätt – i Jönköping

Nyföretagandet i Jönköpings län är inte så högt. Jämfört med Stockholms siffror så är det många fler där,  15 – 20 startade företag per 1000 invånare 2015 mot under 10 i Jönköping. Tittar man på andra år så är mönstret detsamma.  Vad är det då för företag som startas?Ja, i Stockholm så är det främst konsultbolag av olika slag, eller tjänsteföretag som det också kallas. I Jönköping är det mycket fler tillverkande företag. Vad beror det på?

På något sätt är även denna fråga något av hönan och ägget. Utan efterfrågan – ingen marknad. Ingen marknad – ingen efterfrågan!

I Stockholmstrakten eller snarare i alla storstäder så efterfrågas mycket konsulttjänster. Vad beror det på? Jag vet inte men jag tycker om att spekulera. I storstaden är väldigt många nyinflyttade. Då har de inte samma nätverk som de som bor kvar på ett ställe där de bott hela livet och där föräldrarna också bott. I storstaden får man därför betala för de råd som man på landsorten kan få gratis av vänner och bekanta, av föräldrar och föräldrars vänner. Det kan vara ett skäl.

Det kan också vara så att i storstaden så gäller det att vara ”inne” på ett helt annat sätt än i småstaden. Yta betyder mycket mer än härkomst, men ingen vet egentligen vad det innebär att vara inne. Åtminstone måste man hela tiden ligga med örat mot marken och känna de senaste vibrationerna. Då vill det till att fråga personer som själva utnämnt sig till förståsigpåare. Det blir ju naturligtvis många som blir förståsigpåare när det finns många som hela tiden i sin osäkerhet har behov av att fråga andra.

Sedan finns det naturligtvis personer med djup kunskap om vissa speciella saker och som verkligen kan göra nytta och inte bara ge yta. De är värda all respekt. Men om man nu i våra trakter inte är van vid att fråga okända personer om ditten och datten, då frågar man kanske inte heller dem som är riktigt professionella? I företagsledningsfrågor t ex så tror jag att VDar m fl. tycker att de är satta för att leda företaget efter sina tankar och kunskaper. Det är därför de fått jobbet. Då kan de inte, såväl av snålhet som av stolthet, fråga andra om råd och dessutom betala för råden.

Jag tycker mig ha erfarenheten att kan man överleva som konsult i våra trakter, Jönköping/GGVV, så kan man överleva överallt!

Sten Norinder

Jag har en brokig bakgrund från processindustri över bank i Frankrike och Sverige till reklambyrå, dagstidning, eget företag, kommunens näringslivsavdelning och Destination Jönköping till JKG Airport. Jag har jobbat på styrelsenivå i ett antal företag och organisationer och är idag bl a ledamot i ett företag som är noterat på First North.