Krönika

Vår gemensamma välfärd bygger på företagande

Många gånger när jag läser i tidningen eller pratar med vänner och människor jag möter förvånas jag över att det är så många som inte vet vad som skapar vår gemensamma välfärd. Det betyder att en stor del av mitt arbete är att informera om någon jag önskar skolan skulle se till att alla har koll på. Det att all vår välfärd – skola, vård och omsorg – finansieras av företag och deras anställda via de skatter de betalar.

Det borde ju betyda att alla våra politiker borde fokusera på att ge företagen tydliga och enkla spelregler för vad som gäller, regler som också håller över tid.

Men i mina dagliga kontakter med företagare kan jag bara konstatera att frustrationen är stor i företagarkollektivet. Spelreglerna förändras i en allt högre takt och osäkerheten för framtidens regelverk växer. Bara nu under hösten har företagens vinster varit på tapeten, vinster som är grunder för att utveckla både personal och verksamhet och som i sin tur är viktiga för skatteintäkterna till det offentliga.

Andra jobbfientliga förslag regeringen kommit med under första halvan av sin mandatperiod är att ta bort rätten att själv få välja i välfärden och ett förslag de inte ens berättat för producerande företag (oavsett bransch) är att de nu skall agera bank åt staten via sina elräkningar.

Både Jönköpingsregionen och Sverige behöver en politik som genererar nya jobb och som ger möjligheter för våra nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Vi håller tummarna och hoppas på att den snart kommer…