Mona Forsberg: Politik är ett lagarbete!

Jag har haft förmånen att få vara Socialdemokraternas kommunalråd och fått ägna mig åt politik och vara med och göra skillnad för människorna i Jönköpings kommun i snart två år. Jag har tidigare arbetat inom förskolan samtidigt som jag har haft fackliga uppdrag inom mitt fackförbund Kommunal. Inom politiken har jag haft förtroendeuppdrag i landsting/region under många år, och i 12 år har jag funnits i socialnämnden. Under åren har jag samlat på mig erfarenheter i mitt arbete och från olika uppdrag som är värdefulla att ha med sig när jag nu jobbar med andra frågor.

Ett rättvist och tillgängligt samhälle för alla har alltid varit en drivkraft för mig.

Som kommunalråd har jag förmånen att följa och engagera mig i många områden. Mina ansvarsområden är samhällsbyggnation (tekniska, stadsbyggnad, miljö och hälsa) och kultur- och fritidsfrågor. Jag tycker att det är oerhört roligt och stimulerande (för det mesta i alla fall) att få kunskap om nya saker. Jag var väl medveten om att det tar tid innan man greppar fyra nya förvaltningar. Men när man har stabila och fina gruppledare och partivänner runt sig så går det. Det är viktigt att aldrig glömma att man representerar ett parti. Politik är ett lagarbete!

Jag är som person trygg i den socialdemokratiska politiken. Men jag tror att bästa sättet för en kommun att nå resultat och utveckling är att tänka pragmatiskt. Det är så vi kan och kunnat nå lösningar över blocken i ett antal frågor, exempelvis när det gäller nybyggnationer.  Det är ännu viktigare när vi befinner oss i ett sådant skört parlamentariskt läge som vi gör.

Som kommunalråd blir man uppvaktad av olika intressenter väldigt ofta. Det kan handla om kultur, idrott, bostäder, förskolor, äldreboende eller vad som helst. För mig är det en del i demokratin, samtalen som sker vid dessa möten, men också samtalen på stan eller vid ungarnas aktiviteter. Alla möten har sitt värde som jag tar med mig framöver. Det kan också handla om personer som vill stämma av om det kan vara ett förslag som är värt att gå vidare med.

När det då gäller information inför arenabeslutet så hade jag kännedom om att det fanns en eventuell finansiär. Men jag såg det inte som min uppgift att informera alliansen då både Moderaterna och Centerpartiet kände till det. Hur dem pratar eller inte pratar med varandra är deras eget ansvar.

Det vi nu beslutat om är att utreda olika intäktsmöjligheter och även driftsorganisation för en arenaverksamhet. När nu beslutet är fattat hoppas jag att de som är intresserade av att vara med och skapa en ny mötesplats i en tillväxtkommun som Jönköping träder fram.

Jag vill avsluta med att när kostnadsberäkningar presenteras så ska det göras på ett likvärdigt sätt. När vi bygger nya skolor räknar vi inte in kostnaderna för gator med mera i det arbetet. Det ska inte heller bekosta arenan på Jordbron. Det är ett arbete som vi ändå måste göra!

Mona Forsberg, Kommunalråd 

S-märkt

Socialdemokraterna i Jönköping har 1300 medlemmar som på olika sätt arbetar för att Jönköping och Sverige ska bli bättre samhällen. Var med du också! Kontakta eller besök oss på: Residensgatan 1, Jönköping 036-71 81 22 www.socialdemokraterna.se/jonkoping