Nu är det nära!

Javisst, det är nära till pensionen men det har ju framgått tydligt redan innan. Nej, det jag tänker på är flygets kliv från miljöbov till en riktigt acceptabel transportform, kanske sammantaget den allra bästa?

Nja, ska någon transportform vara den allra bästa ur miljöbevarande synpunkt så är det väl att snöra på sig kängorna och gå på otrampad mark i skogen. Allt därifrån är på något sätt miljöstörande. Så snart många gått så blir det en stig. Grusvägar gör hål i naturen. Våra breda asfalterade vägar med viltstängsel är ju enorma ingrepp. Men vi människor behöver dem när vi blivit så många på jorden.

Tekniken måste utnyttjas när läkarvetenskapen har gjort att vi glädjande nog är så många som kan överleva så länge att vi idag närmar oss 10 – 11 miljarder människor. Tekniken måste hjälpa oss till att bevara jorden så gott det går. När en kolonisatör blir stor så påverkas naturen. Titta på termitstackarna, och då menar jag stackarna som termiterna gör även om det ibland även är synd om termiterna också. När de blivit många så dominerar de naturbilden och övriga specimen slås ut från området.

På samma sätt är det med tåget. När rälsen läggs ut så blir det enorma ingrepp i den för närvarande någorlunda orörda naturen. Reviren förstörs. Vandringslederna skärs av. Och oljudet skapar problem längs hela sträckan som tåget går fram. Det må gälla såväl människor som djur.

Vad är det då med flyget? Ja, det stör ljudmässigt bara i ändarna på transportvägen. Transportvägen behöver inte underhållas mer än två-tre kilometer i vardera änden. Tänk så mycket sand och salt som därigenom inte behöver spridas. Tänk på alla olyckor som undviks genom att ta flyget istället för bilen. Tänk på allt koppar som sprids i naturen vid det slitage som idag ofta slutar i nerfallna kontaktledningar. Flygets problem är att det släpper ut fossilt kol i luften. Det är inte bra! Men nu är det nära att det fossila försvinner!

JAS Gripen, det militära enmotoriga flygplanet har flugit med fossilfritt bränsle! Med andra ord är nu tekniken på plats! Vi kan alla få uppleva ett miljövänligt flyg! Då slipper man ifrån alla de nackdelar som de markbundna transportslagen har.

Du vet väl att det redan nu, ur CO2-aspekt, är bättre att ta flyget än att köra en bil som drar mer än 5 liter på 10 mil!

Sten Norinder

Jag har en brokig bakgrund från processindustri över bank i Frankrike och Sverige till reklambyrå, dagstidning, eget företag, kommunens näringslivsavdelning och Destination Jönköping till JKG Airport. Jag har jobbat på styrelsenivå i ett antal företag och organisationer och är idag bl a ledamot i ett företag som är noterat på First North.