Peter Persson: Skottpengar på spargrisen!

Nu är det återigen Peter Persson, riksdagsledamot från Jönköpings tur att blogga. 

Med rätta är jakten på varg och björn strikt reglerad för att inte utrota djuren. Älgar får inte heller skjutas fritt. Man har ett antal inom avgränsat område.

Däremot pågår en massaker på spargrisar. Där inget krut sparas för att slutligt avliva den trygga och pedagogiska företeelsen som spargrisen utgör. En gång var det nämligen så att vi lärde barnen spara. Sedan gick man till banken och satte in pengarna. Så småningom kunde man erövra något längtansvärt efter idogt sparande. Detta vill storbankerna effektivt stoppa. Ni vet de fyra som tillsammans tjänar 100 miljarder om året. I den mån bankerna hanterar riktiga pengar, så tar man betalt för att ta emot dom! Swedbank tar 100 kronor och Handelsbanken 7 procent av beloppet. Det är inte bara barnen som drabbas, utan de är i gott sällskap med många föreningar och deras lotteri eller kaffekassor. Ingen författare till en nyårsrevy hade gjort det dråpligare. Riksbanken trycker nya pengar och byter ut de gamla. Bankerna vägrar befatta sig med dem. Släcker ner bankkontor och murar igen bankomater.

Man kan fråga sig, vilket är det allvarligaste brottet. Att råna en bank eller att äga en bank.

Peter Persson, riksdagsledamot

S-märkt

Socialdemokraterna i Jönköping har 1300 medlemmar som på olika sätt arbetar för att Jönköping och Sverige ska bli bättre samhällen. Var med du också! Kontakta eller besök oss på: Residensgatan 1, Jönköping 036-71 81 22 www.socialdemokraterna.se/jonkoping