Praktik eller icke praktik, det är frågan

Sedan 2015 har jag engagerat mig i frågor kring mottagning och integration i Jönköping. I samband med detta lärde jag känna många högutbildade nyanlända och asylsökande. De flesta jag kom i kontakt med hade utbildning och erfarenhet i det som vi i Sverige betraktar som bristyrken. De var omedvetet eftertraktade på den svenska arbetsmarknaden, men samtidigt så långt ifrån.

Jag började engagera mig i frågan och upptäckte ett stort intresse hos företagarna samtidigt som de ansåg att lagstiftningen kring praktik och arbete för denna målgrupp var alldeles för otydlig och krånglig för att ens försöka sätta sig in i. Jag tog då initiativet till en första Jobb- och praktikmässa för nyanlända och asylsökande. Tanken var att nyanländ kompetens skulle få träffa svenska arbetsgivare och att dessa skulle få inblick i dels gällande lagstiftning, men även i vilka tillgångar i form av humankapital som vi nu ska ta tillvara på. Under hösten 2016 har jag tagit initiativet till och drivit ett arbetsmarknadsprojekt som riktade sig till just nyanlända och asylsökande med utbildning inom teknik-industri samt hälso- och sjukvård.

Det hade blivit tydligare för de företag som jag kom i kontakt med under vilka förutsättningar som de kunde erbjuda jobb, respektive praktik. Denna trygghet skulle dock försvinna efter årsskiftet då Migrationsverkets sysselsättningsansvar hade tagits bort. En rad olika rubriker började då cirkulera i media: ”Företagare tagna på sängen över slopad praktik för asylsökande”, ”Praktik för asylsökande slopas helt”…Alla dessa tillsammans med olika otydliga budskap från ansvariga myndigheter har skapat en total förvirring i samhället.

Jag anser att otydliga budskap utgör ett hinder mot arbetsmarknadsintegration. Mot denna bakgrund och med anledning av att flera privatpersoner och företag har kontaktat mig i frågan, bestämde jag mig för att skriva detta inlägg.

Från och med 1 januari 2017 har Migrationsverket inte längre som uppgift att ansvara för asylsökandens sysselsättning. Detta innebär i praktiken att du som praktikgivare inte längre behöver teckna avtal med verket samt att den enskilde inte längre är försäkrad för olycksfall på praktikplatsen. Lagändringen innebär inte något hinder för dig som vill erbjuda praktik åt asylsökande. Du bör skriva ett avtal om praktik med den enskilde och se till att det finns en försäkring för olycksfall på arbetsplatsen. Migrationsverket vill säkert veta vad den enskilde gör i Sverige och du bör därmed informera myndigheten om att praktik pågår.

Vill även lägga till att praktik i sig inte påverkar den enskildes rätt till asyl. Huruvida hen har praktik eller ej påverkar heller inte längden på tillståndet. Denna påverkas enbart av statusen hen får. Om den enskilde beviljas exempelvis flyktingstatus så gäller tillståndet i 3 år, men om hen är alternativt skyddsbehövande beviljas tillstånd i 13 månader i stället.

Mer om olika asylregler kan du läsa på Migrationsverkets hemsida. Vad gäller praktik för nyanlända, ska du kontakta Arbetsförmedlingen.

Vill du också komma i kontakt med nyanländ kompetens? Glöm inte anmäla ditt företag till årets Jobbmässa för nyanlända och asylsökande som kommer att äga rum den 30 mars på Jönköpings teater! Anmäl ditt företag/organisation till mig på mariana@integrerajonkoping.se senast den 17 mars.