Spring Inspiration 2017: MARKETING TEAM

Marketing team: Karoline Røsand, Alice Moradian, Yohanna Gustafsson (manager), Sigrid Green Salmonson
Ansvarsområde: Se till så att Spring Inspiration syns, hörs och växer. Ett småplock: anordna tema releasefesten, marknadsföra kommande event, sociala medier, kontakt med media och sist men inte minst – sköta denna blogg!

Om ni kunde äta middag med en person, levande eller död, vem skulle det vara och varför?
SVAR: Fredrik Eklund – han är en stjärna när det kommer till försäljning, tankesätt och framgång. Vi är säkra på att han hade kunnat bidra med ytterligare några kreativa idéer. Dessutom, vem behöver inte hans berömda ”weee” i sitt liv?