Unga asylsökande behöver dig – vill du vara med?

Ungdomar tvingas lämna kommunen

Under 2015 tog Jönköpings kommun emot 338 ensamkommande ungdomar. Engagemanget och värmen bland- och för dessa unga har varit stort i kommunen på boenden, bland gode män, lärare, idrottsföreningar, trossamfund och civilsamhälle. Nu i höst riskerar ca 50-80 av dessa ungdomar att tvingas lämna Jönköping på grund av att de blivit uppskrivna i ålder eller hunnit fylla 18 år och fått sitt första beslut om avvisning eller utvisning.  Vuxna som på ett eller annat sätt träffar dessa ungdomar, påpekar gång på gång att unga människor i asylprocess är extremt sårbara när de inte har familjer eller nätverk att luta sig mot.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag 2020. Men FN´s barnkonvention gäller barn under 18 år,  inte vår grupp unga. Så snart du fyllt 18 år räknas du som vuxen asylsökande trots att du fortfarande går på gymnasiet, saknar föräldrar osv.

Några berättelser från verkligheten

Eva-Karin Gunnarsson, lärare på Språkintroduktionsprogrammet på Bäckadalsgymnasiet berättar att  många av hennes elever är ensamkommande ungdomar. ”De flesta av dem har efter nära 2 år i Sverige bara kommit en bit på väg i asylprocessen, men de har rotat sig i Jönköping. De lever redan i en utsatt position med all osäkerhet som deras situation innebär och allt trauma de har med sig. Här har de ett sammanhang och trygghet i form av vänner, skola och nära relationer. De har flytt över halva världen och äntligen fått lite lugn. Ska de då behöva börja om en gång till och kanske inte ens få gå i skolan? Alla kommuner erbjuder inte, som Jönköping, gymnasieskola för asylsökande som fyllt 18. Att rycka upp dem ur den enda trygghet de har är omänskligt!”

Ulrica Heidari, Integrationssamordnare Pingstkyrkan, skriver:”Många asylsökande har sökt sig till Pingstkyrkans gemenskap och verksamheter, bl.a vårt språkcafé. Strax före sommaren ville man skicka en av våra killar till Kosta, långt bort från sitt nätverk och sin skola. Situationen ledde till att församlingen hittade ett boendealternativ i tillfälliga lokaler där för tillfället två 18-åringar bor. Pingstkyrkan vill uppmuntra andra kyrkor att öppna sina lokaler för dessa ungdomar som riskerar att flyttas långt härifrån. Den situation de står i är tillräckligt tuff och att då dessutom förlora det nätverk och den lilla trygghet de har byggt upp här är förödande.”

Julia Sandwall, nationell samordnare för Arvsfondsprojektet Songlines: “Songlines är ett nationellt musikprojekt för unga på flykt och varje vecka möter våra projektledare ett stort antal begåvade, kreativa och fantastiska ungdomar – framtidens Laleh, Darin eller Linda Pira. Men bara på några månader har en stor förändring skett. Våra ungdomar mår riktigt dåligt, flera av dem har ingenstans att bo. Vi har ungdomar som till och med bor i parker(!) Nu är det dags att agera och se till att vi får behålla dessa fantastiska ungdomar i våra respektive kommuner!”

Fredrika Lindström, kontaktperson till ensamkommande ungdomar berättar om hur ungdomar i Kalmar län desperat hörde av sig och bad om hjälp när de i samband med åldersuppskrivning eller fyllde 18 år blev placerade på asylboenden för vuxna långt ifrån den ort de bodde på. Den 1 juni lånade de ett nedlagt asylboende i Kalmar som sedan snabbt fylldes på. Det fick namnet ”Drömhotellet”. Idag bor ca 20 killar där. “När jag besöker Drömhotellet möts jag alltid av en varm och hemtrevlig känsla. Ofta möts jag av doften av mat eller nybakat bröd. Ungdomarna som bor där tar gemensamt ansvar för boendet och för varandra. De har delat upp ansvarsområden mellan sig för att boendet ska fungera bra och vara trivsamt, alla hjälps åt med städ, trädgård, mat och disk. Ungdomarna fungerar även som stöd för varandra när det är tufft och jobbigt, tillsammans tar de sig igenom jobbiga dagar. Ett bra boende ihop med skola, vänner, välkända vuxna och fritidsaktiviteter ger trygghet och skapar en hanterbar värld trots hemska upplevelser från hemlandet, flykten samt ovissheten i den svenska asylprocessen.

Av Ulricas berättelse framgår hur Pingstkyrkan i Jönköping ställer upp för dessa ungdomar. I andra kommuner hittar man fler goda exempel i form av stöd för ensamkommande.  Agape i Göteborg startades som en reaktion på regeringens reglering av asylpolitiken, en reglering som inneburit stora konsekvenser för åldersuppskrivna barn och ungdomar som fyllt 18 år. Inom Agape har representanter från flera olika delar av civilsamhället gått samman för att hjälpa ungdomarna. I dagsläget har man 18 aktiviteter i veckan där ungdomarna kan få gemenskap, sammanhang, fysisk aktivitet, läxhjälp, mat eller övernattning.

Ekonomiska förutsättningar finns i Jönköpings kommun

Ett tillfälligt statligt kommunbidrag, som ska gälla från och med den 1 juli, kommer att röstas om i september. Det tillfälliga kommunbidraget innebär att kommunen kan få ersättning för unga som fyller 18 år under perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018, eller är mellan 18-20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänsten. För Jönköpings del handlar det om ca 2,2 miljoner kronor. 

Det finns alltså ekonomiska förutsättningar för att ha kvar dessa ungdomar i kommunen!

Din hjälp behövs!

Vill du kanske vara med och ge framtidshopp och trygghet till utsatta ungdomar, lära dig om andra kulturer och få en massa nya vänner? Du kan exempelvis hjälpa till i kontakten med myndigheter eller kanske har du en extra sovplats? Hör gärna av dig till oss! Se våra kontaktuppgifter nedan!

Tillsammans gör vi Jönköping till en bättre stad att leva i!

Kontakt:

Ulrica Heidari: ulrica.heidari@pingstjonkoping.se

Eva-Karin Gunnarsson: eva-karin.gunnarsson@jonkoping.se

Julia Sandwall : julia.sandwall@songlines.se

Mariana Morosanu: mariana@integrerajonkoping.se